News‎ > ‎

WIKF SWEDEN INSTRUKTÖRS-KICKOFF SÖNDAG 25 AUG KL 11-15

skickad 7 aug. 2019 10:13 av Wikf Sweden
WIKF SWEDEN INSTRUKTÖRS-KICKOFF SÖNDAG 25 AUG KL 11-15

Samtliga instruktörer och hjälpinstruktörer i WIKF Swedens alla klubbar är välkomna att deltaga vid WIKF Swedens Instrukörs-Kickoff söndag 25 augusti kl 11-15, plats Suharis träningslokaler, Budolokalen, Kumla Skola, Vendelsövägen 63. Tyresö.

Vi kommer förutom att träna på våra Wado-tekniker inom Kyu-graderingssystemet, även ha möjlighet att samtala, diskutera och utbyta instruktörserfarenheter sinsemellan.

Grovt tidsschema:

10.50 Samling

11.00-12.45 Träning och erfarenhetsutbyte

12.45-13.15 kortare lunch

13.15-15.00 Träning och erfarenhetsutbyte


Välkomna!

Michael Öberg, 6 dan

Chefsinstruktör

WIKF Sweden

Comments