Wado ryu karate‎ > ‎

Terminology


Term English Swedish
A
Age Rising Uppåtstigande
Age Uke Rising block Uppåtgående blockering
Age Zuki (Tsuki) Rising punch Uppåtgående slag
Ago Chin or jaw Haka / Käft
Aiuchi Simultaneous scoring techniques Inga poäng ges till någon av de tävlande
Aka Red Röd
Aka No Catchi Winner - Red Belt Röd vinner! Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida
Aka Shiro Ippon  Red awarded ippon Röd sätter poängen Ippon. Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida
Ana Ta No Catch (You are) Winner Du vinner
Ao No Kachi Winner - Blue belt Blå vinner! Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida
Arigato Thank you Tack
Arigato Gozaimashita Thank you for the lesson Hälsning i slutet av lektionen
Ashi Leg Ben
Ashi Barai Foot sweep Fotsvep
Ashi Kubi Ankle Vrist / fotled
Ashi Ura Sole of the foot Undersidan av fot
Ashi Waza Foot techniques Ben och fottekniker
Ashi Yubi Toe / Toes Tå / Tår
Atama Head Huvud
Atemi Striking Slag
Atemi Waza  Striking techniques Slående tekniker som normalt används vid grepp och kasttekniker
Atenai Yoni  Warning Varning utan straff
Atoshi Baraku A little more time left Lite mer tid kvar
Attate Iru Contact Kontakt 
Awase Uke Double (combined) block Blockering med båda händerna 
Awase (Morote) Zuki Combined punch Slag med båda händerna 
Ayumi Ashi Natural stepping / Walking Vanlig gångsteg / Ett steg fram

B
Barai Sweeping Svep
Bo A round staff used as a weapon Stav som används som vapen
Budo Martial arts way Kampkonstens väg
Bunkai Application of a technique Tillämpning av teknikerna i en kata
C
Choku Direct Direkt / Rak
Choku Zuki Straight punch Rakt slag
Chudan Midsection of the body Midja
D
Dachi Stance Ställning
Dan Level Nivå /  Svartbältesgrad
De Ashi Barai Forward foot sweep Svep mot framsidan av ben
Do The way Vägen till utveckling / Sätt
Dojo Training hall Träningslokal
Domo Arigato Thank you very much Tack så mycket 
E
Embusen Footwork pattern Mönstret av en kata / Rörelsescheman
Empi Elbow Armbåge
Empi Uchi Elbow strike Slag med armbåge
Encho Sen  Extension Förlängning av en match 
F
Fujubun Not enough power Ej tillräcklig kraft
Fukushin Judge Domare
Fukushin Shugo Judges conference Domarna har konferens
Fumikomi Geri Stamping kick Stampande spark
G
Gasshukua Special training camp Speciell träningsläger
Gedan Lower part of the body Nedre delen av kroppen / underdel
Gedan Barai Low block Blockering mot nedre delen av kroppen
Gedan Zuki Low Punch Ett slag på nedre sektionen av motståndaren
Geri Kick Spark
Gi Karate uniform Karatedräkt
Go Five Fem
Go No Sen Go no Sen means to respond to an attack with a counterattack or block/counterattack Blockera-kontra: Att lura motståndaren att attackera först så att han öppnar luckor för kontring
Gyaku Back / Reverse Motsatta
Gyaku Zuki Reverse punch Bakhandsslag / Motsatt slag
H
Hachi Eight Åtta
Hachiji Dachi  Natural stance Naturlig ställning, fötterna axelbrett, lätt utåtpekande
Hadjime Start Börja
Hai Yes Ja
Haishu Back of the hand Baksida av hand / Handrygg
Haishu Uchi Back hand strike Slag med bakre delen av handen
Haishu Uke Back hand block Blockering med bakre delen av handen
Haisoku Instep Fotens ovansida
Haito Ridge hand, inner blade of hand Insida av hand mot tummen
Hajime Start Börja 
Hanmi Gamae Fighting stance Fightingställning
Hanshi Master Chefinstruktör / Mästare
Hansoku This is imposed following a very serious infraction or when a hansoku-chui has already been given. It results in the disqualification of the contestant Fel, ojust (i kumite tävling) leder till diskvalificering
Hansoku Chui This is a penalty in which Nihon (two points), is added to the opponent's score Varning med en Nihon straff
Hantei Decision Beslut / Bedömning
Harai Sweep Svep
Heiko Dachi Parallel-feet stance Naturlig ställning, fötterna axelbrett, pekar rakt fram
Heisoku Dachi Feet-together stance Naturlig ställning, fötterna ihop, och pekar framåt
Hidari Left Vänster
Hiji (Empi) Elbow Armbåge
Hiji Uke Elbow Block Ett slags blockering med armbågen
Hiji-Ate (Empi Uchi) Striking with the elbow Armbågsslag
Hikiwake Draw Oavgjort match, domaren visar med tecken uppåt
Hitai Forehead Panna
Hiza Knee Knä
Hiza Geri Knee kick Knä spark 
Hiza Uke Knee block Blockering med hjälp av knä
Hombu Dojo Main dojo Term för att beskriva huvuddojon för en organisation
Horan No Kamae "Egg in the nest ready position" / A "ready" position used in some KATA where the fist in covered by the other hand "Ägg i bo" position. Färdig position i vissa kator där knytnäven är täckt med andra handen
I
Ibuki Controlled breathing Kontrollerad andning
Ichi One Ett
Inasu Move the body slightly off of the line of the attack Att förflytta kroppen från en kommande attacks linje
Ippon One point (as in scoring) Poäng
Ippon Ken Single knuckle fist Slag med knytnäven där en fingerknoge skjuts fram 
Ippon Kumite One-step sparring Ett-stegs fight
Ippon Shobu One Point tournament En poängsmatch under tävlingar
Irimi Moving to enter an opponent's technique to create an opening Att genomtränga, att stiga in, gå inåt vid attack för att hitta en öppning
Iyeh No Nej
J
Jikan Time - as in tournaments Tid i tävling
Jinzo Kidney Njure
Jiyu Kumite Freestyle sparring Fri fight
Jodan Head or upper area Från nacke och uppåt
Jodan Uke Upper block Hög blockering (stag mot huvudet)
Jogai Exit from fighting area Mattutflykt från fighting område
Jogai Hansoku Chui Fourth and final exit from the fighting area Fjärde och sista utgång från fighting område, seger AKA/SHIRO 
Jogai Keikoku Second exit from the fighting area Andra mattutflykt från fighting område, ger Waza-ari till motståndaren 
Ju Ten Tio
Juji Cross Korsa
Juji Uke Cross block X blockering 
Jun Zuki (Oi Zuki) Punch Framåt slag / Slag med näven närmast motståndaren
K
Kache / Kachi Winner (Tournament) Vinnare i en tävling
Kagi Hooking Krokig
Kagi Zuki Hooking punch Krok slag
Kai Society / School / Association Samfund / Skola
Kaisho Open hand Öppen hand
Kakato Heel Häl
Kake Uke Hook block Krok blockering
Kakiwake Uke Two-handed separating block Två hands blockering
Kakushi Waza Hidden techniques Dolda tekniker 
Kakuto Uchi Wrist strike Handleds slag
Kakuto Uke Wrist block Handleds blockering
Kamae Combative posture Fightingställning
Kara Empty Tom
Karate Empty hand Tom hand
Karate Ka One who practices karate Karateelev
Karate-Do Way of karate / Way of the Empty Hand Karatens väg, behandlar den fysiska, mentala och sociala aspekten i Karate
Kata Pre-arranged form or techniques Fördefinierade tekniker /  En slags för- bestämd rörelse-mönster
Keage Snap Snärt
Keikoku This is a penalty in which Ippon (one point), is added to the opponent's score Straff, varning där Waza-Ari läggs till bland motståndarens poäng
Kekomi Thrusting Genombrytande
Kempo Way of the fist. Used as a blanket term for martial arts in general Den knuta handens väg. Används som en generell term för alla kampsporter
Keri Kick Spark 
Kette Junzuki Kick + Punch Spark + slag
Ki (Shin) Mind / Spirit / Power Energi / Anda / Kraft
Kiai Shout Skrik i syftet att fokusera hela ens energi till en enda rörelse
Kiba Dachi Horse riding stance Ridställning /  Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade
Kihon Basic technique Grundläggande / Grundtekniker
Kiken The Referee points with the index finger towards the renouncing contestant's line then announces a win to the opponent Renunciation
Kime Focus Fokusering / Kraftens fokus
Kin Groin Grenen
Kin Geri Groin kick Spark mot grenen
Kirits Stand to attention Stå förberedd / Stå upp
Kizami Zuki Jabbing punch Slag med främre handen 
Ko Bo Ichi The concept of "Attack-Defence Connection" Konceptet "Attack-försvar samband" 
Kohai Students who are less experienced than you En yngre elev än sig själv
Kokoro Spirit / Heart / Mind Anda Hjärta 
Kokutsu  Back leaning Bakåtlutad
Kokutsu Dachi Back stance Bakåtlutad ställning,  Benställning med 2/3 av tyngden på bakre foten
Kosa Dachi Crossed-feet stance Kors-ben ställning
Koshin Backward movement / Rearward Bakfram
Kote Wrist / Forearm Handled
Ku Nine Nio
Kuatsu The method of resuscitating a person who has lost consciousness En metod för att behandla en person som förlorat medvetandet
Kubi Neck Nacke
Kubi Nage Neck throw Kast / Fällning m.h.a. nacke
Kudasai Please (if you please) Är du snäll
Kumade Bear hand Bar hand
Kumite Sparring Sparring
Kyu Colored belt rank Graderna under svart bälte
Kyuukei Break Rast
Kyoshi Master Instructor Mästaren
Kyusho Waza Pressure Point techniques Tryckpunktsteknik 
M
Maai Proper distancing / Fighting distance (physical, mind and spirit) Rätt avstånd (fysiskt och mentalt) / Avståndsbedömning 
Maai Ga Toh Inadequate distance Ej tillräcklig avstånd 
Mae Front Fram
Mae Ashi Geri Kicking with the front leg Spark framåt med främre benet 
Mae Empi Forward empi Armbågsslag framåt
Mae Geri Keage Front Snap Kick Snärtig framåt spark 
Mae Geri  Front kick Framspark
Mae Geri Kekomi Front Thrust Kick Genombrytande spark framåt
Mae Ukemi Forward fall / roll Framåt fall / rullning 
Makoto A feeling of absolute sincerity and total frankness, which requires a pure mind En känsla av absolut ärlighet och öppenhet som kräver "pure mind" 
Manabu A method of studying movement and techniques by following and imitating the instructor Att lära genom att imitera 
Manji Uke A Double block where one arm executes GEDAN BARAI to one side, while the other arm executes JODAN UCHI UKE Dubbel blockering, där ena armen utför Gedan Barai och den andra armen Jodan Uchi Uke 
Matte Wait Vänta
Mawashi Circular Cirkulär
Mawashi Geri Roundhouse kick Rundspark
Mawashi Zuki Roundhouse punch, hook punch Rund slag
Mawatte Turn Vänd, En kommando som ges av instruktören för vändning
Mienai Did not see "Jag kunde inte se", ett rop från domaren som inte såg tekniken
Migi Right Höger
Mikazuki Geri Crescent Kick Halvmånformad spark
Mo Ichido Once again En gång till
Mokuso Contemplation / Meditation Meditation, slut ögonen och meditera
Morote Both hands / Two handed Två händer
Morote Uke Double (combined) block Blockering genom att ena armen stödjer den andra armen
Morote Zuki Double (combined) punch Slag med båda händerna samtidigt
Mumobi Self endangerment Utsätta för fara. Varning vid brist på försiktighet
Mushin An empty or clear mind Ingen tanke
Musubi Dachi An attention stance with feet pointed slightly outward En ställning där hälarna är ihop och fötterna pekar utåt
N
Nagashi Flowing / Side stepping Flyta / Undanglidning / Kroppsvridning
Nagashi Uke Side stepping block En svepande blockering
Nagasu "Flow like water" to avoid attack / moving with the attack "Att flyta som vatten" med avseende på en ankommande attack
Nage Throw Kast / Fällning
Nakadaka Ippon Ken Forefinger Knuckle Slag med knytnäven där pekfingerknogen skjuts fram 
Nami-Gaeshi Returning Wave Återvändande våg. Ett slags fotteknik för att blockera / slå knä / lår
Naore Return to starting position Återgå till utgångspositionen
Neko Cat Katt
Neko Ashi Cat foot Kattfot
Neko Ashi Dachi Cat stance Kattställning 
Ni Two Två
Ni Rei Bow to Buga
Nidan Second Level Andra nivån
Nidan Geri Double Kick Dubbel spark 
Nihon Nukite Two finger spear hand Handteknik med två fingrar
Noru To flow with the attacker’s movement Att rida / Att följa med motståndarens attack för att kontrollera hans/hennes tekniker
Nukete Iru Technique off-target Utom räckhåll 
Nukite Spear hand Spjut-hand /  Spetsande hand 
Nunchaku An Okinawan weapon consisting of two sticks connected by rope or chain En Okinawisk vapen bestående av två pinnar sammanbundna med rep eller kedja
O
Obi Belt Bälte
Oi Zuki Step-in Punch Slag framåt ifrån grundställning 
Onigaishimasu Please teach me Vänligen lär mig, hälsning i början av lektionen
Osae Pressure / Holding Pressande
Otagai Ni Rei Bow to each other
Buga för varandra
Otoshi Zuki Downward / Dropping punch Fallande slag nedåt
R
Rei Bow Buga / Hälsning /  Respekt, som visas genom att buga
Reigi Etiquette or respect forms Etikett / Uppförande 
Reinoji Dachi A stance with feet making a 'L-shape En ställning med fötterna som formar ett 'L' 
Renraku Combination Kombination
Rensei Practice Tournament Träningstävling 
Renshi A person who has mastered him(her)self'. This is the title given to an 'expert', of the 4th to 6th Dan grade En person som bemästrat sig själv, en expert instruktör ca. 4-6 DAN 
Roku Six Sex (6)
Ryu School of martial arts Skola
S
Sagi Ashi Dachi One Leg Stance Ett bens ställning
Sai An Okinawan weapon  Vapen från Okinawa 
San Three Tre
Sanbon Three steps Tre steg
Sanbon Kumite Three-step sparring Trestegssparring 
Sanbon Shobu Three Point match Trepoängs- match 
Sanchin Dachi Hourglass Stance Timglasställning - Benställning med en fot på 30 graders axelavstånd bakom främre foten, knäna inåt pressade 
Seiken Fore fist  Knogar / Knytnäve / Näve med tummen böjd över pekfinger och
långfinger
Seiza Kneeling / Sitting position Sitt ner på knäna
Sempai Instructor Instruktör
Sen Initiative / Attacking simultaneously Initiativ, tidigare, före
Sen No Sen To attack when the opponent's intent to attack Attackera exakt vi ögonblicket då motståndaren attackerar
Sensei "Born before' / Teacher / Master Lärare / Mästare / Instruktör
Sensei Ni Rei Bow to master Buga för mästaren
Shiai Tournament Turnering / Tävling
Shihan Master Instructor Chefinstruktör
Shikkaku Disqualification  Diskvalificering 
Shiko Dachi Wide stance with feet at 45deg Bred ställning / Sumo-ställning. Fötterna pekar 45 grader framåt
Shinko-Kata Basic techniques in Kata Bastekniker i en kata
Shiro White Vit 
Shizentai Dachi Natural Stance Naturlig utgångs- ställning 
Sho Palm of hand Handflata
Shobu Hajime Start the fight Starta anfallet / Tävlingen
Shodan First level / step Första steget
Shomen Front or top of head. Also the front of a Dojo Fram- eller ovandelen av huvudet, också huvudvägg i en Dojo 
Shugo Judges Called Domarna kallade 
Shuto Knife hand Utsidan av handen
Shuto Knife Hand Handkanten mellan lillfingret och handleden
Shuto Uchi Knife hand strike Slag med utsidan av handen
Shuto Uke Knife hand block Blockering med utsidan av handen
Sokuto Edge of the foot Utsidan av fot / Fotkanten
Soto Outside Utsidan
Soto (Ude) Uke Outside Chest Block Inifrån och utåt blockering / Utåtblockering med armen rätvinklig mot marken framför ansiktet (knuten hand)
Sukui Uke Scooping Block Skyfflande blockering 
T
Tai Sabaki Body movement / Body shift Kroppsrörelse
Taming Ga Ops Inadequate timing Ej tillräcklig timing 
Tate Vertical Vertikal
Tate Empi Upward elbow strike Uppåt / vertikal armbågsslag 
Tate Uraken Uchi Upward back-fist strike  Vertikal bakknogs-slag 
Tate Zuki Vertical-fist punch  Vertikal slag / Rakt slag med knytnäven lodrät
Tatte Stand up Stå upp
Te Hand Hand
Teiji Dachi A stance with feet making a "T-shape" En ställning där fötterna är i en "T-form" 
Teisho Heel of the hand Handens "häl"
Tenshin Moving, shifting Rörelse
Tettsui Hammer fist Hammarnäve
Tettsui Uchi Hammer fist punch Hammar slag 
Tobi Jumping / Flying Hopp
Tobi Geri Jump Kick Hopp spark 
Tobi Komi  Jumping Hoppande
Tobikomi Zuki Jumping snap punch Hoppa fram och slå
Toranai No point Inget poäng 
Tori The one who performs a technique Den som utför tekniken 
Torimasen No score Inga poäng / Oacceptabel som poängs-teknik 
Tsukami Waza Catching techniques Uppfångande tekniker
Tsuki (Zuki) A punch or thrust  Slag
Tsuru Ashi Dachi Crane stance Kran ställning (Sagi Ashi Dachi)
Tsuzukete Fight on Fortsätt fightas!
Tsuzukete Hajime To recommence the fight Återuppta fightingen!
U
Uchi Inner Insidan
Uchi (Ude) Uke Inside block Inåtblockering framför ansiktet (knuten hand)
Uchi Komi Repetition of techniques Samma övning flera gånger 
Uchi Mawashi Geri Inside roundhouse Kick Rundspark från insidan
Ude Forearm Utsidan av arm
Ude Garami A kind of arm lock Gripa om armen 
Uke Block Blockering / Den som blir kastad 
Uke Waza Blocking techniques Blockeringsteknik, fallteknik 
Ukemi Throwing Fallövningar, ta i mot kropp, uke=ta i mot, mi=kropp 
Ukemi Waza Throwing techniques Fallteknik 
Ura Reverse Omvänd
Ura Zuki Uppercut Rakt slag med knyten hand, slaget lätt uppåtriktat
Uraken  Back fist  Slag med baksidan av knytnäven
Ushiro Back Bakåt
Ushiro Geri Back kick Spark bakåt
Utsui Move / Shifting Förflytta / Växla / Shifta 
W
Wado Ryu Way of peace and harmony Väg till fred och harmoni
Wakare Separation Separation 
Waki Zashi A short sword Kort samurajsvärd 
Wanto Arm sword Underarm 
Waza Technique Teknik / Grepp
Wazari / Waza Ari Half point Halv poäng
Y
Yama Zuki Wide U-punch En vid U-formad dubbel slag 
Yame Stop Slut / Stanna
Yasumi Rest Vila 
Yoi Ready Var beredd / Redo
Yoko Side Sida
Yoko Geri Side kick Sidspark
Yoko Geri Keage Side Snap Kick Snärt spark åt sidan 
Yoko Geri Kekomi Side thrust Kick Genombrytande spark åt sidan 
Yoko Mawashi Empi Uchi Striking with the elbow to the side Slag med armbågen till utsidan 
Yoko Tobi Geri Flying side kick Sidspark i luften 
Yori (Suri) Ashi Sliding Glida fram i samma ställning
Yowai Weak focus Svag fokus 
Yubi Fingers Fingrar
Yudansha Black belt holder Dangradsbärare, valfri rank 
Yusei Gachi Win by superiority Arbetsseger i tävling 
Z
Zanshin Focus / Awareness Medveten / Uppmärksam / Att vara fysiskt och mentalt beredd på kamp
Za-Rei Seated bow Buga sittande 
Zazen Meditation Sittande meditation 
Zen Having an empty mind / Meditation Sittande meditation (zazen)
Zenkutsu Forward leaning Framställning
Zenkutsu Dachi Forward leaning stance Framåtlutad ställning (grundställning)
Zenshin Move forward Gå fram / rörelse framåt