Gradings


Bältesfärger för vuxna


Bältesfärger för barn (upp till femton år)

https://sites.google.com/site/wikfswe/WIKF%20SWEDEN%20-%20KYU%20GRADERINGKOMPENDIUM.pdf?attredirects=0&d=1


Förutsättningar för eleven

Minst ett halvår mellan varje gradering, även mon. Ett år för gradering till 3 Kyu.

Som vuxen räknas fyllda 15 år.

För barn som ämnar gradera till 3 till 1 kyu, krävs ett år mellan graderingarna.

Lägsta ålder för att prova på shodan (första dan, svart bälte) är fyllda 16 år. Junior shodan ingen ålder.

För gradering till 3 Kyu, tränat som 4 Kyu 12 månader.
För gradering till 2 Kyu, tränat 
som 3 Kyu 6 månader.
För gradering till 1 Kyu, tränat som 2 Kyu 6 månader
 
 

Examinatorer

Klubbens styrelse eller ansvarig klubbinstruktör utser examinator för graderingar på klubben upp t.o.m 5:e kyu, grönt bälte.

Internationella krav på examinatorn

Gradering till 4:e kyu, blått bälte krävs 2:a dan

Gradering till 3:e kyu, brunt bälte krävs 3:e dan

Gradering till 2:a-1:a kyu, brunt bälte krävs 4:e dan

Graderingsavgift sätter examinatorn själv.